Xung quanh Dự án EcoRivers: Bài 2: Tổng công ty MBLand không tham gia đấu giá

23/04/2018 09:50

Có 3 đơn vị đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá và trả giá nhưng chỉ có 2 đơn vị đủ điều kiện. Đơn vị còn lại không giao, nhận hồ sơ tham gia đấu giá và hồ sơ năng lực nhà thầu.


Cây ở khu vườn ươm tại khu đô thị EcoPark Hưng Yên sẽ được chuyển về trồng tại khu đô thị EcoRivers Hải Dương

Luật pháp không cấm đưa ra các tiêu chí cụ thể

Để thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất do ông Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên gồm giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND TP Hải Dương và Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh đã ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng và quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Thành lập tổ công tác, gồm các lãnh đạo phòng chuyên môn của các sở, ngành liên quan, chuyên gia giúp việc để giúp Hội đồng thẩm định hồ sơ năng lực các nhà đầu tư.

Ngày 12.2, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có thông báo số 59/TB-HĐĐG về việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án khu đô thị EcoRivers. 

Có 3 đơn vị đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá và trả giá, gồm: Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương; Liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng 1 Hà Nội, Công ty CP Thương mại LD Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn COTANA, Công ty CP Tư vấn xây dựng Nam Thành Đông, Công ty CP Tư vấn, Đầu tư thương mại Nam Thanh; Tổng công ty MBLand. Tuy nhiên, chỉ có 2 đơn vị nộp hồ sơ tham gia đấu giá và hồ sơ năng lực theo quy định. Riêng Tổng công ty MBLand chỉ nộp phiếu trả giá, không nộp hồ sơ tham gia đấu giá và hồ sơ năng lưc.

Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Việt  Phương, trợ lý Tổng Giám đốc Tổng công ty MBLand cho biết ông và lãnh đạo doanh nghiệp có tìm hiểu dự án. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ các yêu cầu của dự án, doanh nghiệp nhận thấy không phù hợp nên rút ý định tham gia. Theo ông Phương, luật pháp không cấm các địa phương đưa ra yêu cầu khắt khe về kỹ thuật để có một dự án đáp ứng được yêu cầu phát triển của địa phương đó. Ông Phương cho biết thêm, do doanh nghiệp rút ý định tham gia đấu giá nên mặc dù nhận được 2 lần giấy mời làm việc của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng doanh nghiệp không làm việc.

Ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh cho biết tỉnh luôn mong muốn có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến dự án. Qua đó, sẽ lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án một cách tốt nhất.  “Việc đưa ra những tiêu chí cụ thể để có một dự án chất lượng cao không trái quy định của pháp luật. Nhà đầu tư khi tham gia phải chứng minh được năng lực để khi triển khai thực hiện bảo đảm đúng các quy định, nhất là tiến độ thực hiện dự án", ông Long nói.

Được biết năm 2008, khu đất thực hiện dự án khu đô thị EcoRivers đã được UBND tỉnh triển khai đấu giá nhưng không lựa chọn được nhà đầu tư. Sau đó, dự án được UBND tỉnh giao cho UBND TP Hải Dương là bên mời thầu để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 15.10.2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. UBND TP Hải Dương đã tổ chức thực hiện việc mời thầu, lựa chọn nhà thầu theo trình tự quy định.

Ngày 16.11.2012, UBND tỉnh ra quyết định số 2625/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án là Liên danh Đại An – HUD3 (liên danh giữa Công ty CP Đại An và Công ty CP Đầu tư xây dựng HUD3). Tuy nhiên, đến ngày 21.7.2014, Liên danh Đại An – HUD3 có văn bản gửi UBND tỉnh thông báo không thực hiện đầu tư dự án.

Doanh nghiệp cho rằng vị trí thực hiện dự án có 6,2 ha trước đây là bãi chôn lấp rác thải của TP Hải Dương nên không đồng ý đàm phán, ký kết hợp đồng với UBND TP Hải Dương. Vì vậy, suốt từ năm 2012 đến nay, dự án vẫn chưa lựa chọn được nhà thầu để triển khai.

Theo tính toán, thu tiền sử dụng đất lần này tăng hơn 345 tỷ đồng so với năm 2012. Đây là dự án đầu tiên trên địa bàn tỉnh có hệ thống cây xanh 280 tỷ đồng. Dự án còn yêu cầu chủ đầu tư xây dựng nhà thô trước khi chuyển nhượng đất nên số tiền nộp thêm về ngân sách từ thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp ước tính hơn 400 tỷ đồng.

Ông Viễn có phải người của MBLand?

Sau khi có quy chế đấu giá, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tổ chức thông báo công khai theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, thông báo thời gian nộp tiền đặt trước, thời gian công bố kết quả trả giá của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương và Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp.

Cùng với việc thông báo, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất niêm yết công khai thông báo số 59/TB-HĐĐG ngày 12.2.2018 tại trụ sở các cơ quan, đơn vị: UBND TP Hải Dương, phường Ngọc Châu, phường Hải Tân, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp). Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện việc bán, tiếp nhận hồ sơ từ ngày 13.2.2018 đến ngày 15.3.2018.

Theo giấy giới thiệu ngày 14.3, ông Trần Hải Minh, Trưởng Phòng Thẩm định, Tổng công ty MBLand đến mua hồ sơ. Ngày 15.3, ông Nguyễn Văn Viễn xuống nộp phiếu trả giá nhưng không giao, nhận hồ sơ tham gia đấu giá và hồ sơ năng lực nhà thầu. Ông Viễn có giấy giới thiệu (không ghi số) của Tổng công ty MBLand cũng được giới thiệu là Trưởng Phòng Thẩm định.

Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Việt  Phương cho biết ông Viễn là nhân viên Phòng Thẩm định, không phải trưởng phòng. Khi được đề nghị xem danh sách nhân viên của doanh nghiệp, ông Phương cho biết không có quyền. Đề nghị xác nhận ông Viễn là người của Tổng công ty MBLand, ông Phương từ chối. Trao đổi qua điện thoại, ông Vũ Thành Huế, Tổng Giám đốc Tổng công ty MBLand cũng từ chối cung cấp thông tin liên quan đến ông Viễn.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, ông Viễn không có tên trong danh sách những người của Tổng công ty MBLand đóng bảo hiểm xã hội. 

SỸ THẮNG

(0) Bình luận
Xung quanh Dự án EcoRivers: Bài 2: Tổng công ty MBLand không tham gia đấu giá