Kinh tế

Đề nghị thu hồi đất để thực hiện 60 dự án, công trình trên địa bàn Hải Dương

PV 27/09/2023 06:54

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương đề nghị thu hồi khoảng 72 ha đất để thực hiện 60 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

W_img_1751.jpeg
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại buổi làm việc

Chiều 26/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về danh mục hồ sơ, tài liệu các dự án đề nghị chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2023 trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, sở đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi khoảng 72 ha đất để thực hiện 60 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh và đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng 56,16 ha đất trồng lúa để thực hiện 35 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

W_img_1749.jpeg
Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Tại buổi làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã xem xét, làm rõ các hồ sơ, căn cứ, tài liệu có liên quan đến các dự án đề nghị chấp thuận thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí, đồng ý trình HĐND tỉnh thu hồi đất thực hiện các dự án, công trình đã được HĐND chấp thuận và các dự án, công trình đăng ký mới đủ điều kiện thu hồi đất thực hiện và đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất lúa.

PV
(0) Bình luận
Đề nghị thu hồi đất để thực hiện 60 dự án, công trình trên địa bàn Hải Dương