Xây lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát tại khu di tích Côn Sơn

16/11/2018 10:34

Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đang tôn tạo, phục dựng công trình lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát ở phía sau Tổ đường chùa Côn Sơn.

Đây là công trình nằm trong "Dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn thuộc quần thể khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc" đã được UBND tỉnh phê duyệt từ tháng 4.2017.

Lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cao 9,5 m, được xây theo lối phương đình, 2 tầng, 8 mái. Tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát làm bằng ngọc nephrite, cao 1,75 m, tọa thiền trên đài sen.

Cùng với công trình trên, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tiến hành tu bổ, tôn tạo một số công trình nằm trong quần thể di tích chùa Côn Sơn, gồm: giếng Ngọc, đường lên tháp Tổ, đường sang đền thờ Nguyễn Trãi... bằng đá tự nhiên. Tổng kinh phí tu bổ các công trình khoảng 16 tỷ đồng. Kinh phí tạc tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát dự kiến khoảng 30 tỷ đồng. Các công trình sẽ hoàn thành vào tháng 6.2019.


PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát tại khu di tích Côn Sơn
    ss