Môi trường

Xả nước thải có thông số vượt chuẩn, Công ty TNHH HaNoi Green Foods bị phạt 725 triệu đồng

PHAN ANH 25/08/2023 13:00

Công ty TNHH HaNoi Green Foods ở cụm công nghiệp Cao An, xã Cao An (Cẩm Giàng) 725 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Ngày 24.8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đã ký quyết định xử phạt Công ty TNHH HaNoi Green Foods ở cụm công nghiệp Cao An, xã Cao An (Cẩm Giàng) 725 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Cụ thể, vào ngày 12.7.2023, Công ty TNHH HaNoi Green Foods xả nước thải ra ngoài môi trường có 6 thông số môi trường thông thường vượt chuẩn gồm: TSS vượt 7,24 lần, COD vượt 17,266 lần, BOD5(200C) vượt 18,14 lần, N tổng vượt 1,155 lần, P tổng vượt 1,466 lần, S2- vượt 1,2 lần và thông số PH nằm ngoài ngưỡng theo quy chuẩn QCVN40:2011/BTNMT (mức B).

img_1221.jpeg
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH HaNoi Green Foods

Ngoài hình thức xử phạt chính, công ty này còn bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường trong thời gian 4,5 tháng; yêu cầu phải dừng ngay hành vi vi phạm; thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời phải áp dụng các biện pháp thu gom, xử lý triệt để nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra ngoài môi trường, báo cáo kết quả đã khắc phục xong hành vi vi phạm.

Công ty TNHH HaNoi Green Foods phải chi trả kinh phí giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này.

PHAN ANH
(0) Bình luận
Xả nước thải có thông số vượt chuẩn, Công ty TNHH HaNoi Green Foods bị phạt 725 triệu đồng