Cẩm Giàng đề nghị đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý rác

22/05/2023 15:50

Sáng 22.5, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Cẩm Giàng về công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo UBND huyện Cẩm Giàng, rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện chủ yếu là rác thải khu vực nông thôn. Hằng ngày, khối lượng rác thải sinh hoạt bình quân của các xã, thị trấn phát sinh khoảng 88 tấn. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý đạt tỷ lệ gần 94%. Tần suất thu gom trung bình từ 2-3 ngày/lần, có nơi 1 ngày/lần. Trên địa bàn huyện có 7 xã được tỉnh hỗ trợ kinh phí thu gom, xử lý rác thải, gồm các xã Cẩm Đoài, Cẩm Đông, Cao An, Cẩm Phúc, Tân Trường, Cẩm Điền, Đức Chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Cẩm Giàng còn một số hạn chế. Trang thiết bị vận chuyển rác thải của tổ vệ sinh môi trường tại các xã, thị trấn còn thiếu. Đối với 7 xã đã được tỉnh hỗ trợ kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thì một số xã chưa bố trí được vị trí tập kết rác thuận tiện do quỹ đất hạn hẹp. Thị trấn Lai Cách khó khăn trong việc ký kết hợp đồng với các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Việc lập phương án, dự toán kinh phí vận chuyển, xử lý rác thải rắn sinh hoạt theo Đề án “Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” còn khó khăn do chưa có đủ cơ sở thực hiện. UBND huyện Cẩm Giàng đề nghị UBND tỉnh, các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể về việc lập phương án, dự toán kinh phí vận chuyển, xử lý rác thải rắn sinh hoạt. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí bảo vệ môi trường trong hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các xã. Đề nghị UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho thị trấn Lai Cách. Đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý rác.


Đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Giàng báo cáo tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện 

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản đánh giá cao những kết quả của huyện Cẩm Giàng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn. Huyện Cẩm Giàng có đặc thù đất chật, người đông, áp lực thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt lớn hơn. Đề nghị huyện Cẩm Giàng cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn bằng nhiều hình thức. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc từng địa phương, cơ quan, đơn vị và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thu gom, xử lý rác thải. Cần có giải pháp, quan tâm chăm lo, nâng cao mức hỗ trợ các tổ, đội thu gom rác thải tại các địa phương. Trong bối cảnh ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, huyện Cẩm Giàng xem xét hỗ trợ kinh phí cho công tác vệ sinh môi trường. Rà soát, bổ sung diện tích quy hoạch, mở rộng bãi rác; bổ sung phương án bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực bãi rác...

Trong ngày, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực tế tại bãi rác thôn Bằng Nghĩa, xã Ngọc Liên và bãi rác thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn.

PHAN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng đề nghị đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý rác