Dành cho người yêu thơ

Vườn trầu của ngoại

TRẦN KỲ DUYÊN 27/02/2024 07:00

Vườn trầu của ngoại còn xanh/ Dẫu bao năm tháng tròng trành trôi qua.

157461_5758e3f7-e908b912b4-600x400-61056424.jpg


Vườn trầu của ngoại còn xanh
Dẫu bao năm tháng tròng trành trôi qua
Một miền ký ức chưa xa
Thời gian không thể xóa nhòa trong con.

TRẦN KỲ DUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vườn trầu của ngoại