Vợ ngoại tình có được chia tài sản khi ly hôn

25/05/2022 12:42

Hỏi: Tôi phát hiện vợ ngoại tình nên làm đơn xin ly hôn. Khi ly hôn, tôi có quyền yêu cầu không chia tài sản chung cho vợ không?

BÙI VĂN HẬU(Ninh Giang)


Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây: Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng. Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập. Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập. Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Do đó, việc ngoại tình dẫn đến việc ly hôn thì khi phân chia tài sản chung, ngoài việc đánh giá công sức đóng góp của mỗi bên thì lỗi cũng được xem xét khi giải quyết vấn đề tài sản chung. Tuy nhiên, ngoại tình là phải có căn cứ chứng minh xác đáng chứ không phải là vấn đề suy diễn hay ghen tuông của một bên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vợ ngoại tình có được chia tài sản khi ly hôn
    ss