Công tác cán bộ

Việc tuyển dụng công chức cấp xã ở Hải Dương có gì đáng chú ý?

PV (tổng hợp) 29/11/2023 09:00

Người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số được ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã.

img_0189.jpg
Một nguyên tắc trong tuyển dụng công chức cấp xã là phải bảo đảm tính cạnh tranh (ảnh minh họa)

UBND tỉnh Hải Dương đã có Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã.

1. Các nguyên tắc tuyển dụng

- Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

- Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải bảo đảm tính cạnh tranh.

- Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức. UBND cấp xã xác định các điều kiện khác theo quy định tại điểm g khoản 1 điều 36 Luật Cán bộ, công chức, bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 điều 7 và khoản 2 điều 10 của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

- Ngoài điều kiện quy định tại như trên, đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 điều 7 và khoản 1 điều 10 của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

3. Thi tuyển công chức cấp xã

- Các chức danh công chức cấp xã thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển gồm: văn phòng - thống kê; địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); tài chính - kế toán; tư pháp - hộ tịch; văn hóa - xã hội.

4. Xét tuyển công chức cấp xã

- Việc tuyển dụng công chức cấp xã thông qua hình thức xét tuyển được thực hiện theo từng nhóm đối tượng sau đây:

+ Người đủ điều kiện xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định tại điều 5 Quy chế này.

+ Người tốt nghiệp đại học loại xuất sắc; người có trình độ thạc sĩ, người có trình độ tiến sĩ phù hợp với chuyên môn của các chức danh công chức cấp xã: Văn phòng - thống kê; địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); tài chính - kế toán; tư pháp - hộ tịch; văn hóa - xã hội.

Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 25/11/2023 và thay thế Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã.

PV (tổng hợp)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việc tuyển dụng công chức cấp xã ở Hải Dương có gì đáng chú ý?