Biếm họa

Việc nhẹ, lương cao

Tranh: THANH TÂM 03/11/2023 08:00

Thất nghiệp rồi mua vé số cầu may, hy vọng tìm việc nhẹ lương cao trên mạng... thì thật đáng lo!

z4835235719567_f9d6be3460272bc2af44d4ff6ab0bafe-896678b4c74998c13e861142d03e463e.jpg
Tranh: THANH TÂM
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việc nhẹ, lương cao