Hải Dương - Khát vọng phát triển

01/08/2022 - 11:44
Phim tài liệu “Hải Dương - Khát vọng phát triển” vừa được phát trên sóng VTV1 phản ánh khái quát những tiềm năng, lợi thế, thành tựu nổi bật, toàn diện của Hải Dương với khát vọng sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Chia sẻ ý kiến của bạn
(0) Bình luận