Về khai thác, sử dụng thông tin thống kê nhà nước

13/06/2013 12:55

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg về chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước.


Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải phổ biến chỉ số giá tiêu dùng vào ngày 24 hằng tháng.

UBND cấp tỉnh cũng có trách nhiệm phổ biến thông tin thống kê phản ánh tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng của địa phương, kết quả điều tra, tổng điều tra thống kê do địa phương chủ trì, kết quả thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn…

Các tổ chức, cá nhân sẽ được phép khai thác, sử dụng miễn phí đối với thông tin thống kê nhà nước đã được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền công bố; đồng thời có quyền đề nghị tổ chức thống kê cung cấp thông tin thống kê chuyên sâu phục vụ nhu cầu sử dụng theo cơ chế hoàn trả chi phí hợp lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về khai thác, sử dụng thông tin thống kê nhà nước