Về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

28/09/2015 17:27

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 45/2015/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Theo đó, dịch vụ bưu chính công ích là dịch vụ bưu chính được cung ứng theo yêu cầu của Nhà nước, bao gồm: dịch vụ bưu chính phổ cập (là dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 2 kg, bao gồm: Dịch vụ thư cơ bản trong nước; dịch vụ thư cơ bản từ Việt Nam đi các nước; dịch vụ thư cơ bản từ các nước đến Việt Nam); dịch vụ bưu chính phục vụ quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ đặc thù khác trong lĩnh vực bưu chính.

Quyết định cũng quy định rõ dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí. Cụ thể, dịch vụ phát hành các loại báo chí, tạp chí sau đây qua mạng bưu chính công cộng là dịch vụ công ích: báo Nhân dân; báo Quân đội Nhân dân; tạp chí Cộng sản; báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí được cung ứng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và giá cước dịch vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí nêu trên được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 26 Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 của Chính phủ về sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11-2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
    ss