Vậy là nhanh lắm rồi!

22/06/2011 14:09

Lẽ ra việc này nên làm sớm mới phải. Điều chỉnh muộn quá, những lao động nghèo như thợ xây, công nhân càng gặp khó khăn hơn trong cuộc sống.

Định sang thăm ông bạn già ở làng bên thì trời mưa to, ông Lãng và ông Thuật đành ngồi ở nhà uống chè. Ông Lãng khoe:

- Một lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, trong tháng này sẽ cân nhắc điều chỉnh tăng mức khởi điểm khấu trừ thu nhập vãng lai từ 500 nghìn đồng lên 1 triệu đồng.

Ông Thuật giọng buồn buồn:

- Tới đây mới điều chỉnh thì muộn quá.
- Đừng nôn nóng. "Dục tốc bất đạt". Vậy là nhanh lắm rồi.

- Lẽ ra việc này nên làm sớm mới phải. Điều chỉnh muộn quá, những lao động nghèo như thợ xây, công nhân càng gặp khó khăn hơn trong cuộc sống.

- Bộ Tài chính đã có chỉ đạo không thu khoản này với những người thu nhập thấp như thợ xây hoặc công nhân. Yên tâm đi!

- Làm sao yên tâm được. Thợ xây, công nhân được coi là những người thu nhập thấp, vậy giáo viên thì sao, có thuộc nhóm đối tượng trên không? Nghĩ đến việc các thầy, cô giáo đi coi thi, được bồi dưỡng hơn 500 nghìn đồng, bị trừ 10% thuế thu nhập cá nhân, tôi thấy…

- Ờ… chuyện này tôi cũng thấy bức xúc. Kỳ này chắc cũng điều chỉnh. Nhưng nói chung, vậy là nhanh lắm rồi.

- Tôi thì thấy sốt ruột còn ông thì cứ luôn miệng “vậy là nhanh lắm rồi!” là sao?

- Nhanh chứ, nếu ông so với việc điều chỉnh nâng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân. Phải đợi đến năm 2012 mới điều chỉnh nâng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân, nâng mức giảm trừ gia cảnh. Ông cứ nghĩ vậy là thấy vui ngay.
- ?!

NGUYỄN VĂN CÁT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vậy là nhanh lắm rồi!
    ss