Tin tức

Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương lấy ý kiến về công tác nhân sự chuẩn bị đại hội

BÌNH MINH 12/03/2024 17:22

Chiều 12/3, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội và công tác chuẩn bị nhân sự Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2024-2029.

img_9895.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương ghi nhận, cảm ơn những ý kiến góp ý tâm huyết của các đại biểu. Giao các tiểu ban liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến, góp ý của các đại biểu để tham mưu, điều chỉnh nội dung văn kiện đại hội cho phù hợp. Văn phòng Uỷ ban MTTQ tỉnh tiếp tục liên hệ chặt chẽ, tiếp thu các ý kiến góp ý từ các tổ chức thành viên, các đại biểu, chuyên gia... thông qua nhiều kênh khác nhau để hoàn thiện văn kiện.

Sau hội nghị này, Uỷ ban MTTQ tỉnh sẽ ban hành các đề án nhân sự và đại biểu tham dự Đại hội MTTQ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2024-2029 để MTTQ các huyện, thị xã, thành phố căn cứ triển khai trong quá trình tổ chức đại hội MTTQ cấp huyện.

img_9900.jpg
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 đã biểu quyết thống nhất thông qua 2 đề án về đại biểu tham dự đại hội và nhân sự Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, Đại hội MTTQ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến triệu tập 290 đại biểu chính thức. Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá XVII có 89 uỷ viên, tăng 2 uỷ viên so với nhiệm kỳ 2019-2024; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá XVII có 8 người, gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 4 Uỷ viên Thường trực.

img_9913.jpg
Ông Lương Anh Tế, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Hải Dương tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện trình đại hội

Hội nghị cũng được nghe 4 đại biểu tham gia góp nhiều lượt ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029 và Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung. Các ý kiến đánh giá dự thảo báo cáo cơ bản được trình bày khái quát, bố cục khoa học, có tính kế thừa, khả thi, đổi mới, thể hiện tư duy, tầm nhìn, đánh giá cơ bản toàn diện, đầy đủ kết quả, những nét mới mà MTTQ các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ 20219-2024...

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng tên tiêu đề dự thảo báo cáo chính trị, nội dung một số mục, từ ngữ có phần chưa hợp lý, cần chỉnh sửa để bảo đảm tính khái quát, chính xác hơn. Cần làm rõ hơn những nguyên nhân hạn chế, kinh nghiệm, bài học rút ra của công tác mặt trận trong 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở đó, xác định tình hình thực tiễn của địa phương, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới cho phù hợp, bảo đảm tính khả thi...

img_9906.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng ông Trần Duy Thược được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024

Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã biểu quyết thống nhất cử bổ sung ông Trần Duy Thược, Huyện uỷ viên, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Hà tham gia Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo kế hoạch, Đại hội MTTQ tỉnh Hải Dương khoá XVII, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ hoàn thành trong tháng 8.

BÌNH MINH
(0) Bình luận
Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương lấy ý kiến về công tác nhân sự chuẩn bị đại hội
ss