Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu một số tập thể, cá nhân khắc phục khuyết điểm, hạn chế

05/07/2022 13:02

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 9 được tổ chức ngày 30.6.


Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


Qua kiểm tra công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh, cùng với những kết quả đạt được, UBKT Tỉnh ủy đánh giá Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh còn có một số hạn chế, thiếu sót.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh và quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh cho phù hợp với các quy định của Trung ương. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Đối với kết luận kiểm tra tài chính Huyện ủy Kim Thành, bên cạnh những ưu điểm, Huyện ủy Kim Thành vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Kim Thành và các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đối với kết luận giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Phạm Văn Khảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của đảng viên và nhân dân, bên cạnh những ưu điểm, trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư của đảng viên và công dân còn có một số hạn chế, thiếu sót; có vụ việc chưa bảo đảm thời gian theo quy định. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Huyện ủy Ninh Giang rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả với UBKT Tỉnh ủy.

Tại Kỳ họp thứ 9, UBKT Tỉnh ủy cũng xem xét kết luận giám sát đồng chí Nguyễn Văn Thế, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động các quỹ thuộc thẩm quyền quản lý của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Qua giám sát, bên cạnh những ưu điểm, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Nguyễn Văn Thế và Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn một số hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện điều hành hoạt động quỹ. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Nguyễn Văn Thế và Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh kiểm điểm rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, báo cáo kết quả với UBKT Tỉnh ủy.

PV

(0) Bình luận
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu một số tập thể, cá nhân khắc phục khuyết điểm, hạn chế