Tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới

19/05/2018 15:00

Ngày 18.5, Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương phối hợp tổ chức tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới cho gần 100 công nhân, viên chức, lao động trong công ty.


Cán bộ Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới


Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh đã thông tin những nội dung cơ bản của luật gồm: bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới; các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới... Ngoài ra, còn phổ biến một số nội dung tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) có liên quan trực tiếp đến công nhân, lao động như vấn đề cải cách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu cũng thảo luận, chia sẻ một số kỹ năng chăm lo sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc.

THANH NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới
    ss