Biếm họa

Tuy hai mà một

Tranh: LÊ VIẾT TRÍ 25/01/2024 08:00

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, cán bộ dôi dư giải quyết thế nào là bài toán không dễ đối với nhiều địa phương, đơn vị. Chẳng lẽ lại "tuy hai mà một"?

89-5306cc359aabca1f8afc4a5db440d011.jpg
Tranh: LÊ VIẾT TRÍ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuy hai mà một