Dành cho người yêu thơ

Từ từ biết hết

TRƯƠNG THIẾU HUYỀN 01/06/2024 09:00

Từ từ biết hết/ Không vội được đâu.

nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn-uploads-images-thuhang-2019-10-18-_1a.jpg

Mời bạn nhanh trí
Với từng quốc kỳ
Đọc ngay tên nước
Thủ đô tên gì

Nhìn theo cô giáo
Quốc kỳ trên tay
Bạn mà nói đúng
Được hoan hô ngay

"Nền đỏ sao vàng"
Tất cả cùng nói:
- Quốc kỳ Việt Nam
Thủ đô Hà Nội

Quốc kỳ mỗi nước
Hình màu khác nhau
Từ từ biết hết
Không vội được đâu.

TRƯƠNG THIẾU HUYỀN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từ từ biết hết
    ss