Từ ngày 1.7, người lao động sẽ được tăng nhiều khoản tiền, trợ cấp

01/04/2023 11:38

Kể từ ngày 1.7, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội quy định, từ ngày 1.7.2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công hức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Theo thông tin từ Bộ LĐTB&XH, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

Từ ngày 1/7/2023, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động sẽ được điều chỉnh tăng. Ảnh: Thanh Hải.

Từ ngày 1.7.2023, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động sẽ được điều chỉnh tăng.

Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Khoản 3 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 quy định, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Từ ngày 1.7.2023, lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng thì mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau sẽ tăng lên 540.000 đồng (hiện hành 447.000 đồng).

Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Theo Điều 38 Luật BHXH 2014, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Theo đó, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được tăng lên 3.600.000 đồng (hiện hành 2.980.000 đồng).

Tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở (quy định tại khoản 3, Điều 41 Luật BHXH 2014).

Từ ngày 1.7.2023, tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản lên 540.000 đồng (hiện hành 447.000 đồng).

Tăng mức trợ cấp một lần

Điều 46 Luật BHXH 2014 quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở bằng 9.000.000 đồng (hiện hành 7.450.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở (tăng thêm 900.000 đồng).

Người lao động còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Tăng mức trợ cấp hàng tháng

Theo Điều 47 Luật BHXH 2014, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Như vậy, người lao động suy giảm 31% khả năng lao động được hưởng trợ cấp 540.000 đồng (hiện hành 447.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 36.000 đồng (hiện hành 29.800 đồng).

Ngoài ra, hàng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Tăng mức trợ cấp phục vụ

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 47 Luật BHXH 2014, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở tức 1.800.000 đồng (hiện nay 1.490.000 đồng).

Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Điều 51 Luật BHXH 2014 quy định, người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tức 64.800.000 đồng (tăng 11.160.000 đồng so với mức trợ cấp hiện nay 53.640.000 đồng).

Tăng mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

Theo khoản 2 Điều 52 Luật BHXH 2014, mức hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật một ngày:

- Bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình. Như vậy, mức hưởng bằng 450.000 đồng (hiện hành 372.500 đồng).

- Bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung; mức hưởng bằng 720.000 đồng (hiện hành 596.000 đồng).

Điều chỉnh mức lương hưu hàng tháng

Theo khoản 5 Điều 56 Luật BHXH 2014, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 Luật BHXH 2014 bằng mức lương cơ sở; trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 Luật BHXH 2014. Như vậy, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất sẽ tăng lên 1.800.000 đồng (hiện hành 1.490.000 đồng)

Tăng tiền trợ cấp mai táng

Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp mai táng chết, người lo mai táng sẽ được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Theo đó, mức trợ cấp mai táng sẽ là 18.000.000 đồng (quy định hiện hành 14.900.000 đồng).

Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân khi người lao động chết

Cụ thể, khoản 1 Điều 68 Luật BHXH 2014 quy định mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở (tăng từ 745.000 đồng lên 900.000 đồng); trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở (tăng từ 1.043.000 đồng lên mức 1.260.000 đồng).

Tăng mức hưởng lương hưu với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện

Điều 71 Luật BHXH 2014 quy định người lao động có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách BHXH bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở, trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014. Như vậy, mức hưởng lương hưu sẽ tăng lên 1.800.000 đồng (hiện hành 1.490.000 đồng).

Theo Kinh tế đô thị

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từ ngày 1.7, người lao động sẽ được tăng nhiều khoản tiền, trợ cấp