Triển khai đồng bộ giải pháp thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực

17/08/2023 18:18

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị huyện Cẩm Giàng tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân về tầm quan trọng của đề án phát triển nguồn nhân lực.


Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nguồn nhân lực phát biểu kết luận buổi làm việc

Chiều 17.8, Ban Chỉ đạo Đề án "Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030" (gọi tắt là Đề án phát triển nguồn nhân lực) kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án tại huyện Cẩm Giàng.

Sau khi khảo sát và nắm bắt các thông tin liên quan đến nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Điền) và Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nguồn nhân lực của huyện Cẩm Giàng, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án khẳng định, việc phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ rất quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Thông qua kiểm tra, khảo sát thực tế tại doanh nghiệp và huyện, tỉnh sẽ có những giải pháp đồng bộ thực hiện hiệu quả đề án.


Đại diện Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nguồn nhân lực huyện Cẩm Giàng đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả đề án

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị huyện Cẩm Giàng tiếp tục triển khai các nội dung của chương trình phát triển nguồn nhân lực, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân về tầm quan trọng của đề án. Sớm chỉ đạo các phòng, ban liên quan với các địa phương thực hiện hiệu quả việc đào tạo, nâng cao chất lượng học nghề, kiểm soát chặt chẽ người lao động làm việc ở nước ngoài. Huyện cần bóc tách những nguyên nhân, hạn chế để đề xuất những biện pháp khắc phục và cùng các sở, ban, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ.

Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam hiện có hơn 10.000 công nhân, lao động, trong đó có 94% số lao động qua đào tạo. Số lao động tỉnh ngoài chiếm khoảng 60%. Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp chủ yếu tự đào tạo nghề, chưa liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp bên ngoài để đào tạo. Để triển khai đề án, doanh nghiệp đã kịp thời bổ sung trang thiết bị, máy móc hiện đại, tạo điều kiện cho lao động nhanh chóng thích nghi với quy trình sản xuất. Công nhân, nhất là công nhân nữ tỉnh xa được ở ký túc xá của doanh nghiệp, công nhân ở gần được xe ô tô đưa đón hằng ngày.


Đại diện Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam trả lời các câu hỏi của đoàn kiểm tra

Huyện Cẩm Giàng hiện có hơn 80 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 15.000 lao động, trong đó có 15 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo việc làm cho gần 4.600 lao động...

UBND huyện Cẩm Giàng đã tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, qua đó định hướng nghề nghiệp phù hợp, phân luồng học sinh sau THCS đáp ứng nhu cầu nhân lực trong tình hình mới.

LAN ANH

(0) Bình luận
Triển khai đồng bộ giải pháp thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực