Giáo dục

Trích trên 166,7 tỷ đồng hỗ trợ phần chênh lệch mức thu học phí

PV 16/11/2023 11:00

Kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh Hải Dương nhằm bảo đảm cho các địa phương và các sở, ngành trong việc chi tiêu.

kinh-phi-.jpg
Các địa phương sẽ được bổ sung kinh phí để hỗ trợ phần chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2022-2023 so với mức thu học phí năm học 2021-2022

UBND tỉnh Hải Dương vừa trích trên 166,7 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 cho các Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ phần chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2022-2023 so với mức thu học phí năm học 2021-2022 cho các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Trong đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố được hỗ trợ gần 122,5 tỷ đồng, Sở Giáo dục và Đạo tạo gần 43,5 tỷ đồng, còn lại cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch học phí cho các cơ sở giáo dục công lập được chuyển và hạch toán vào tài khoản thu học phí của các cơ sở và được tự chủ sử dụng theo số lượng học sinh thực tế có mặt được hỗ trợ.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trích trên 166,7 tỷ đồng hỗ trợ phần chênh lệch mức thu học phí