Giáo dục

Trên 15.000 giáo viên ở Hải Dương có nhu cầu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

PV 04/05/2024 17:11

Theo Sở Nội vụ, toàn tỉnh Hải Dương có 15.254 giáo viên có nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập từ hạng II lên hạng I, từ hạng III lên hạng II.

kinh-mon.jpg
Các giáo viên mầm non thị xã Kinh Môn tham gia giao lưu “Cán bộ quản lý giỏi” cấp học mầm non năm học 2023-2024 (ảnh cơ sở cung cấp)

Số liệu trên do Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương trong tỉnh tổng hợp, báo cáo.

Theo đó, bậc mầm non có 5.391 giáo viên có nhu cầu thăng hạng từ hạng III lên hạng II; 699 giáo viên có nhu cầu thăng hạng từ hạng II lên hạng I. Bậc tiểu học có 1.912 giáo viên có nhu cầu thăng hạng từ hạng III lên hạng II; 1.808 giáo viên có nhu cầu thăng hạng từ hạng II lên hạng I. Bậc THCS có 986 giáo viên có nhu cầu thăng hạng từ hạng III lên hạng II; 2.287 giáo viên có nhu cầu thăng hạng từ hạng II lên hạng I. Bậc THPT có 2.144 giáo viên có nhu cầu thăng hạng từ hạng III lên hạng II; 27 giáo viên có nhu cầu thăng hạng từ hạng II lên hạng I.

Đến nay, qua rà soát bước đầu có hơn 9.000 giáo viên đủ điều kiện xét thăng hạng. Trong đó, từ hạng III lên hạng II có 7.286 giáo viên; từ hạng II lên hạng I có hơn 2.000 giáo viên.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập tỉnh năm 2024, trước ngày 4/5 các trường rà soát hồ sơ, xác định cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, nộp danh sách cử viên chức xét thăng hạng và hồ sơ cá nhân về UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trước 10/5, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện gửi văn bản cử viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng về Hội đồng xét thăng hạng (qua Sở Nội vụ).

PV
(0) Bình luận
Trên 15.000 giáo viên ở Hải Dương có nhu cầu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
ss