Trăng ở Trường Sa

25/08/2023 09:18

Sóng biển cuộn trăng táp bờ/Lăn tăn vỏ sò, vỏ ốc/Đêm trăng như mơ/Gió xổ tung tóc rối...

Sóng biển cuộn trăng táp bờ
Lăn tăn vỏ sò, vỏ ốc
Đêm trăng như mơ
Gió xổ tung tóc rối.

Ở đảo không đêm tối
Sóng xanh dát vàng
Đảo tự vẽ mình
Giữa mênh mang…

Đảo giữ vầng trăng giữa biển
Như ngôi sao trên nền cờ Tổ quốc
Vững vàng giữa trùng khơi.

Trăng đảo luôn sáng tỏ
Trái tim người lính luôn thức
Đôi mắt dõi chân trời
Dưới chòi canh
Giàn hoa mướp nở vàng
Lung linh dưới trăng.

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

(0) Bình luận
Trăng ở Trường Sa