Trả gộp 2 tháng lương hưu trong dịp Tết Nguyên đán

20/12/2019 13:40

Bảo hiểm Xã hội các huyện, thị xã, thành phố sẽ trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (tháng 1 và 2.2020) trong dịp Tết Nguyên đán vào kỳ chi trả tháng 1.2020.

 Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh vừa chỉ đạo, hướng dẫn các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố về việc trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng (tháng 1 và 2.2020) trong dịp Tết Nguyên đán vào kỳ chi trả tháng 1.2020.

Các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh nhận danh sách báo tăng, giảm, chậm lĩnh từ BHXH cấp huyện, nhập hồ sơ duyệt mới, hồ sơ tỉnh ngoài chuyển đến, việc đề nghị thay đổi phương thức nhận để lập danh sách chi trả; tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người hưởng về lịch chi trả của hai tháng.

BHXH cấp huyện lập danh sách báo tăng, giảm, chậm lĩnh, tổng hợp danh sách chi trả trợ cấp BHXH hằng tháng chuyển lên BHXH tỉnh trước ngày 25.12. Đối với những hồ sơ duyệt trợ cấp tuất mới, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, việc điều chỉnh chế độ BHXH từ ngày 25.12.2019 đến ngày 10.1.2020, tổng hợp danh sách chi trả lên BHXH tỉnh trước ngày 11.1.2020 để lập danh sách chi trả vào kỳ chi trả bổ sung ngày 16.1.2020; theo dõi, lập danh sách đối tượng chưa lĩnh gửi về BHXH tỉnh để tiếp tục thực hiện chi trả vào tháng 3.2020.

Bưu điện tỉnh chỉ đạo Bưu điện cấp huyện phối hợp với BHXH cấp huyện thực hiện chi trả gộp hai tháng chế độ bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, xong trước Tết Nguyên đán.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trả gộp 2 tháng lương hưu trong dịp Tết Nguyên đán