TP Hải Dương thêm 1.500 m2 nhà màng

08/10/2018 11:02

Từ đầu năm đến nay, TP Hải Dương đã phát triển thêm được 1.500 m2 nhà màng ở phường Ái Quốc và xã Thượng Đạt.

Những mô hình này được hỗ trợ 100.000 đồng/m2 theo cơ chế của tỉnh.

Đến nay, TP Hải Dương có 44.665 m2 nhà màng, nhà lưới, chủ yếu ở các xã, phường Thạch Khôi, Ái Quốc, Tân Hưng, Thượng Đạt. Các loại cây trồng chủ yếu là rau trái vụ, dưa lưới, cà chua... Các mô hình này cho hiệu quả cao hơn so với sản xuất thông thường.

NT

(0) Bình luận
TP Hải Dương thêm 1.500 m2 nhà màng