Lao động - Việc làm

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục hỗ trợ người lao động mất việc, giảm giờ làm​

Theo Báo Tin tức 26/08/2023 20:02

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ra Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại Công ty KH Vatec, Khu công nghiệp Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên

Theo đó, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng theo Nghị quyết số 06-NQ-TLĐ.

Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1.4.2023 đến hết ngày 31.12.2023. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31.1.2024. Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động chậm nhất trong ngày 31.3.2024.

Đối tượng áp dụng, gồm: Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 1.4.2023; các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 1.4.2023 đến hết ngày 31.12.2023; Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Nguyên tắc hỗ trợ cụ thể: Đoàn viên, người lao động được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương phải đang làm việc theo hợp đồng lao động tại thời điểm đề nghị hỗ trợ; có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 30 ngày trở lên.

Đoàn viên, người lao động được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị chấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 90 ngày trở lên (ít nhất từ 88 ngày trở lên nếu thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1.4.2023).

Đoàn viên, người lao động được chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Đồng thời, đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hỗ trợ thuộc đối tượng nào thì được hưởng chính sách hỗ trợ của đối tượng đó, nhưng một người chỉ được hưởng hỗ trợ một lần đối với một chính sách. Trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động được hưởng tất cả các chính sách hỗ trợ thì không trừ phần chênh lệch giữa các mức hỗ trợ.

Trường hợp không thể xác minh được chính sách hỗ trợ mà đoàn viên, người lao động đã được hưởng thì đoàn viên, người lao động phải có cam kết về việc đã được hưởng hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ.

Trường hợp đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng từ ngày 1.10.2022 đến hết ngày 31.3.2023 đã nộp hồ sơ cho các cấp công đoàn sau ngày 31.3.2023 mà công đoàn cấp trên cơ sở chưa thẩm định hoặc quyết định hỗ trợ thì công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục thẩm định và xem xét quyết định hỗ trợ.

Tổng Liên đoàn Lao động nêu rõ, đoàn viên, người lao động được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau: Bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động từ 14 ngày trở lên.

Thu nhập (chưa trừ các khoản đóng bắt buộc hằng tháng theo quy định của pháp luật) của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12.6.2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Thời gian bị giảm giờ làm việc, ngừng việc từ ngày 1.4.2023 đến hết ngày 31.12.2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhằm chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của cắt giảm giờ làm, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, cắt hợp đồng lao động...

Theo Báo Tin tức
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục hỗ trợ người lao động mất việc, giảm giờ làm​