Toàn tỉnh Hải Dương không còn chốt kiểm soát dịch

27/10/2021 16:33

Chủ tịch UBND huyện Kim Thành đã quyết định giải thể 3 chốt kiểm soát dịch cấp huyện và 25 chốt cấp xã trên địa bàn huyện từ ngày 27.10.

Đây là đơn vị cấp huyện cuối cùng giải thể các chốt kiểm soát dịch cấp huyện, cấp xã.

Chủ tịch UBND huyện Kim Thành giao Công an huyện phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm kê, bàn giao trang thiết bị tại các chốt cấp huyện để quản lý theo quy định; các xã, thị trấn chủ động chỉ đạo kiểm kê, bàn giao cơ sở vật chất trang thiết bị tại các chốt cấp xã.

Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn, cuối tháng 7.2021, huyện Kim Thành đã thành lập 26 chốt kiểm soát dịch cấp xã, 3 chốt cấp huyện. Sau đó, 1 chốt cấp xã không hoạt động. Sau gần 3 tháng hoạt động, các chốt kiểm soát dịch trong huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch của địa phương.

Đến ngày 27.10, toàn tỉnh không còn chốt kiểm soát dịch.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Toàn tỉnh Hải Dương không còn chốt kiểm soát dịch