Tin thêm một con người

06/03/2011 00:08

Tưởng nhớ nhà thơ Tế Hanh
Có người sắm cả vi la biệt thự
Vẫn đớn đau không sắm nổi chỗ ngồi
Tôi gặp

Có nhà thơ lụi cụi cả đời
Trưa trưa ngả lưng ghế dài
Tôi gặp

Và tôi tin thêm một con người
Biết tin thêm một thử thách.
NGUYỄN HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tin thêm một con người