Công tác cán bộ

Tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

TB (theo TTXVN) 20/05/2024 20:15

Với 475/475 đại biểu có mặt (100%) tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

vna_potal_uy_vien_bo_chinh_tri_chu_tich_quoc_hoi_nuoc_cong_hoa_xa_hoi_chu_nghia_viet_nam_tran_thanh_man_181046900.jpg

Chiều 20/5, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV (điều hành hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội) giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo kết quả kiểm phiếu, có 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 97,54% tổng số đại biểu Quốc hội bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội với đồng chí Trần Thanh Mẫn.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn.

Với 475/475 đại biểu có mặt (100%) tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
ss