Công tác cán bộ

Tiểu sử 4 tân Ủy viên Bộ Chính trị

T.H (theo VnExpress) 18/05/2024 18:38

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, gồm ông Lê Minh Hưng, Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Bùi Thị Minh Hoài.

T.H (theo VnExpress)
(0) Bình luận
Tiểu sử 4 tân Ủy viên Bộ Chính trị
ss