Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

02/02/2023 08:50

Từ khi ra đời ngày 3.2.1930 đến nay, 93 năm xây dựng, củng cố và phát triển, Đảng ta luôn coi trọng, thường xuyên gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân, bởi nhân dân là cội nguồn sức mạnh của Đảng.

Nhân dân xã Tân Việt (Bình Giang) nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc, đối thoại với đồng chí Bí thư Huyện ủy. Ảnh tư liệu

Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân bằng nhiều hoạt động, trong đó có việc người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thường xuyên tiếp xúc, đối thoại (TXĐT) với nhân dân.

Tại tỉnh ta, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã cơ bản thực hiện tốt Quy chế số 03-QC/TU ngày 18.3.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về TXĐT của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân (trước đó là Quy chế số 08-QC/TU ngày 3.1.2018). Việc tổ chức thực hiện Quy chế số 03-QC/TU dần đi vào nền nếp. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế số 03-QC/TU ngày càng tốt hơn.

Về cơ bản, các cuộc TXĐT được tổ chức hiệu quả, giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng tại cơ sở. Các cuộc TXĐT giúp người đứng đầu kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế trong nội bộ để khắc phục, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ gần dân, hiểu dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân…

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế số 03-QC/TU tại một số địa phương cũng còn những hạn chế, thiếu sót.  Năm 2022, Huyện ủy Nam Sách đã tổ chức giám sát việc thực hiện TXĐT của các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã Hợp Tiến, Nam Chính, Nam Hồng, An Bình với nhân dân trên địa bàn. Báo cáo giám sát chỉ ra bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện TXĐT còn một số hạn chế. Đó là năm 2021, xã Nam Hồng tổ chức các cuộc TXĐT chưa bảo đảm kế hoạch. Cả 4 xã chưa tổ chức giám sát việc TXĐT của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Tại các xã Hợp Tiến, Nam Chính, An Bình, tỷ lệ nhân dân tham dự TXĐT còn thấp. 

Những hạn chế trên ở huyện Nam Sách cũng phản ánh thực tế tại nhiều địa phương khác trong tỉnh. Kết luận số 156-KL/TU ngày 4.3.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc thực hiện Quy chế TXĐT của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh đã chỉ ra một số khuyết điểm trong công tác này. Đó là do dịch Covid-19 nên việc tổ chức hội nghị TXĐT gặp nhiều khó khăn, số lượng hội nghị chưa nhiều. Sau TXĐT, một số xã không ban hành thông báo kết luận của người chủ trì nên chưa rõ những việc đã giải quyết, việc chưa giải quyết, việc kiến nghị cấp trên giải quyết. Việc tổ chức TXĐT ở một số nơi còn mang tính hình thức và nhầm lẫn giữa TXĐT với tiếp xúc cử tri…

Việc người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tổ chức TXĐT với nhân dân là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến tham vấn của nhân dân. Qua đó, tiếp thu ý kiến phản ánh, bảo đảm quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân. Đây cũng là cơ hội tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu cần thường xuyên tổ chức TXĐT với nhân dân, kịp thời phát huy kết quả, ưu điểm và khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác này.

NINH TUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân