Thu trên 8.000 tỷ đồng tiền nợ thuế

12/05/2013 08:48

Ngoài ra, ngành Tài chính đã phát hiện trên 18.850 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định.

Trong 4 tháng đầu năm, ngành thuế đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và các hoạt động chống chuyển giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh xử lý nợ đọng thuế nội địa. Tính đến nay đã thu được trên 8.000 tỷ đồng tiền nợ thuế từ năm 2012 chuyển sang. Đồng thời, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người nộp thuế, triển khai áp dụng rộng rãi ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế thu nhập cá nhân và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại 63/63 địa phương góp phần nâng cao công tác quản lý rủi ro trong quản lý thuế, trong đấu tranh chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết: Chủ động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ số: 01/NQ-CP ngày 7/1/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2013; số: 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường giải quyết nợ xấu.

Đáng chú ý, ngành Tài chính đã tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 18.850 khoản chi của 8.700 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền trên 248 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định.

Vũ Hạnh  (VOV)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thu trên 8.000 tỷ đồng tiền nợ thuế
    ss