Nông nghiệp - Nông thôn

Thu nhập người dân nông thôn Hải Dương gấp hơn 4 lần sau 10 năm

TH 10/07/2024 13:00

Sau 10 năm, thu nhập bình quân của người dân nông thôn Hải Dương đạt 52 triệu đồng/năm, gấp 4,36 lần. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt.

z5615864551119_0328f4889075e5c5c3784d1380c1eaed(1).jpg
Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại đã góp phần nâng cao thu nhập của người dân nông thôn

Năm 2023, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 52 triệu đồng/năm. Đây là kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương khi đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 – NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Cụ thể, giai đoạn 2014 – 2023, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng bình quân 3,5%/năm. Năm 2023, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở khâu làm đất đạt 100%, khâu thu hoạch trên 95%, khâu gieo trồng 15% diện tích, khâu bảo quản chế biến khoảng 40%, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha trồng trọt, thủy sản đạt 198,6 triệu đồng/ha, tăng khoảng 1,54 lần so năm 2014.

Như vậy, sau hơn 10 năm thực hiện Kết luận, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, thu nhập người dân nông thôn gấp 4,36 lần so với năm 2014, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Nhiều địa phương có cách làm hay trong huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống khu vực nông thôn. Diện mạo nông thôn được đổi mới, khang trang, sạch đẹp hơn.

TH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thu nhập người dân nông thôn Hải Dương gấp hơn 4 lần sau 10 năm
    ss