Thu nhập của công nhân khai thác công trình thủy lợi thấp do giá sản phẩm, dịch vụ công ích lạc hậu

27/05/2023 05:57

Thu nhập của người lao động Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi thấp ảnh hưởng đến đời sống.

Do mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thấp nên thu nhập của công nhân, người lao động Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi thấp. Ảnh tư liệu

Hiện tại, mức thu nhập trung bình của người lao động Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương khoảng 4,9 triệu đồng/tháng. Theo phản ánh của công nhân, người lao động của công ty thì mức thu nhập này hiện quá thấp so với mặt bằng chung tại nhiều doanh nghiệp trong tỉnh.

Theo đại diện công ty, thu nhập của công nhân công ty được trả bằng mức lương tối thiểu vùng, cộng thêm 5% đối với lao động đã qua đào tạo và 7% chế độ nặng nhọc, độc hại nếu có. Toàn bộ kinh phí trả lương của công ty được lấy từ nguồn thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Mặc dù lương tối thiểu đã được điều chỉnh tăng nhưng do giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ năm 2013 đến nay chưa được tăng nên công ty không có nguồn để tăng lương khiến thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng. 

Đại diện công ty khẳng định, hiện nay mức lương người lao động được nhận hằng tháng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định áp dụng với từng địa phương trong tỉnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về nguồn kinh phí khi giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi do Chính phủ quy định không thay đổi từ năm 2013 đến nay nhưng doanh nghiệp vẫn chủ động tiết kiệm chi tiêu, trả lương, đóng bảo hiểm cho người lao động đúng, đủ hằng tháng theo quy định.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi đã đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh giá và tăng mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi phù hợp với thực tế để vừa bảo đảm quản lý, khai thác, vận hành công trình thủy lợi của địa phương vừa có điều kiện tăng thu nhập cho người lao động.

DƯƠNG LAN


(0) Bình luận
Thu nhập của công nhân khai thác công trình thủy lợi thấp do giá sản phẩm, dịch vụ công ích lạc hậu