Thu ngân sách nội địa tháng 1 tăng 26%

08/02/2023 10:09

Theo số liệu từ Cục Thuế tỉnh, hết tháng 1, tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh do ngành thuế quản lý đạt hơn 2.422 tỷ đồng, đạt 16% dự toán pháp lệnh giao cả năm, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022.


Thu thuế khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cao nhất trong 15 khoản thu (ảnh minh họa)

Trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và lợi nhuận cổ tức được chia, toàn ngành thuế thu hơn 2.169 tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 52%.


3/15 khoản thu đạt mức hơn 100 tỷ đồng. Trong đó thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cao nhất với gần 1.331 tỷ đồng, đạt 30% dự toán, tăng hơn 2 lần cùng kỳ năm 2022. Xếp thứ 2 là thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh với hơn 480 tỷ đồng, đạt 17% dự toán, tăng 28%. Thu thuế thu nhập cá nhân xếp thứ 3 với gần 110 tỷ đồng, đạt 11% dự toán, tăng 2%.

Trên cơ sở nhận định, đánh giá, phân tích tình hình thực tế từng địa phương, ngành thuế dự toán tổng thu nội địa toàn tỉnh tháng 2 đạt gần 1.130 tỷ đồng.

SONG TƯỜNG

(0) Bình luận
Thu ngân sách nội địa tháng 1 tăng 26%