Thu ngân sách nhà nước vượt 16% dự toán

02/12/2014 16:31

Hết tháng 11-2014, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 6.067 tỷ đồng, vượt 16% dự toán Trung ương giao, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2013.


Nhiều khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nội địa đạt kết quả khá so với dự toán Trung ương giao như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương vượt 20%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vượt 41,5%, khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh vượt 22,1%, thuế thu nhập cá nhân vượt 33,3%...

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu chưa đạt dự toán Trung ương giao như: thu tiền sử dụng đất bằng 85,7%, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương bằng 60%, thu tiền thuê đất bằng 78,3%... Nguyên nhân là do thị trường bất động sản đóng băng, việc đấu giá quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn. Một số doanh nghiệp chuyển từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương xuống khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp được giảm tiền thuê đất theo nghị quyết của Chính phủ.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thu ngân sách nhà nước vượt 16% dự toán
    ss