Thơ Trần Nhuận Minh được dịch sang tiếng Pháp (lần thứ 2), tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha, phát hành toàn cầu

19/05/2023 21:46

Cả 3 tập mới này đều do Nhà xuất bản Ukiyoto ở Canada trình bày, in ấn và đã phát hành tháng 5.2023.

Bản thơ được dịch sang tiếng Pháp của Nhà thơ Trần Nhuật Minh

Nhà thơ Trần Nhuận Minh, người xã Quốc Tuấn (Nam Sách), sau tập BỪNG THỨC bản tiếng Anh được Nhà xuất bản Ukiyoto, Canada in ấn và phát hành toàn cầu qua kênh Amazon năm 2022, được dư luận trong nước và ngoài nước đánh giá thành công, các dịch giả ở nước ngoài, đã cùng lúc chuyển ngữ sang tiếng Pháp, có tên tập là Subconscient Évasé, chuyển sang tiếng Đức là Aufgeflammtes Unterbewusstsein và tiếng Tây Ban Nha là Subconsciente Encendido.

Bìa tập thơ của nhà thơ Trần Nhuận Minh được dịch sang tiếng Đức

Cả 3 tập mới này đều do Nhà xuất bản Ukiyoto ở Canada trình bày, in ấn và đã phát hành tháng 5.2023. 3 tập này cùng với tập tiếng Anh đã in năm 2022, là 4 tập thơ của nhà thơ Trần Nhuận Minh sẽ được Nhà xuất bản Canada trưng bày tại Hội chợ xuất bản quốc tế ởFrankfurt, Liên bang Đức vào tháng 10 tới.

Bìa tập thơ của nhà thơ Trần Nhuận Minh được dịch sang tiếng Tây Ban Nha

Tập thơ tuyển này gồm 62 bài, in 4 tập bằng 4 thứ tiếng,chọn lại từ 2 tập thơ đã được Giải thưởng Nhà nước của nhà thơ Trần Nhuận Minh, đợt II năm 2007, là Nhà thơ và hoa cỏ và Bản Xônat hoang dã. Bài BỪNG THỨC lấy tên tập là bài Thay Lời Tựa, mở đầu tập Bản Xônat hoang dã đã tái bản lần thứ 15 tại Việt Nam.

Bản in tiếng Pháp là bản thứ 2, sau tập đã in ở Paris năm 2020.

PV

(0) Bình luận
Thơ Trần Nhuận Minh được dịch sang tiếng Pháp (lần thứ 2), tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha, phát hành toàn cầu