Giao thông - Đô thị

Thị xã Kinh Môn đến năm 2040 sẽ như thế nào?

PV 26/05/2024 09:23

Quy hoạch chung của thị xã Kinh Môn đã được điều chỉnh đến năm 2040. Theo đó, Kinh Môn từ mô hình đô thị một trung tâm sang mô hình đô thị “đa trung tâm mở” gắn với các khu vực phụ cận.

km-111.jpg
Định hướng phát triển không gian thị xã Kinh Môn đến năm 2040

Trên cơ sở mục tiêu phát triển đô thị, các định hướng phát triển kinh tế và điều kiện tự nhiên của thị xã Kinh Môn trong thời gian tới, quy hoạch định hướng đến trước năm 2030 sẽ thành lập các phường Thượng Quận, Quang Thành; sáp nhập xã Hoành Sơn vào phường Duy Tân và tiến tới thành lập thành phố Kinh Môn trực thuộc tỉnh.

Chuyển đổi Kinh Môn từ mô hình đô thị một trung tâm sang mô hình đô thị “đa trung tâm mở” gắn với các khu vực phụ cận. Hệ thống đa trung tâm liên kết chặt chẽ với nhau bằng kết nối giao thông và hoạt động kinh tế đa dạng, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa và các hệ sinh thái tự nhiên.

Không gian phát triển đô thị tập trung tại khu vực phía đông, khu vực trung tâm và 2 bên dãy núi An Phụ gắn với các trục giao thông chính, khai thác các lợi thế về cảnh quan.

Phát triển không gian đô thị sinh thái mật độ thấp ven sông ở khu vực phía đông bắc gồm các địa phương Thất Hùng, Duy Tân, Hoành Sơn, Tân Dân. Khu vực phía tây dành cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, logistic: tập trung tại các khu vực Minh Hòa, Thăng Long - Quang Thành, Thất Hùng, Hiệp Sơn - Phú Thứ, Minh Tân và Long Xuyên. Các di tích lịch sử được khoanh vùng, bảo tồn và phát triển theo quy hoạch đã duyệt. Trung tâm dịch vụ du lịch gắn với khu trung tâm hành chính mới; xây dựng các không gian cảnh quan, sinh thái, phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch.

km5.jpg
Quy hoạch cụm công nghiệp Thăng Long được thông báo công khai

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm đáp ứng sự thay đổi tính chất, quy mô và cấu trúc tổ chức không gian đô thị-nông thôn của các đơn vị hành chính mới. Cập nhật quy hoạch phát triển các công trình thiết yếu; các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư. Đồng thời, đề xuất các phương án quy hoạch tổ chức không gian đô thị phát triển theo định hướng đô thị loại III trước năm 2025, thành phố thuộc tỉnh trước năm 2030 và cập nhật những định hướng mới của tỉnh trong tương lai.

Quy hoạch sau điều chỉnh nhằm tổ chức không gian đô thị đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm kết nối liên kết vùng, tạo ra nguồn lực phát triển cho thị xã, tạo đòn bẩy và cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư. Định hướng mới về quy hoạch phát triển tỉnh Hải Dương đã xác định Kinh Môn là một trong bốn đô thị động lực của tỉnh...

PV
(0) Bình luận
Thị xã Kinh Môn đến năm 2040 sẽ như thế nào?
ss