Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP Hải Dương đến năm 2040

21/11/2021 09:22

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1941/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP Hải Dương đến năm 2040.


Thời gian tới, TP Hải Dương hướng tới xây dựng đô thị văn minh, xanh, thân thiện với môi trường

Theo đó, phạm vi khu vực lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố theo Nghị quyết số 788/NQ-UBNVQH ngày 16.10.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 19 phường, 6 xã với diện tích tự nhiên là 111,68 km2. Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch xây dựng TP Hải Dương hướng tới một đô thị văn minh, xanh, thân thiện với môi trường. Hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện đại. Phát triển thành phố với những vị thế và xu hướng phát triển mới. Khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững…Về dự báo phát triển đô thị, đến năm 2030, quy mô dân số khoảng 595.000 người, quỹ đất xây dựng khoảng 5.500-6.500 ha; đến năm 2040, dân số khoảng 669.000 người, đất xây dựng khoảng 7.000-8.000 ha.

Điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm những yêu cầu trọng tâm về rà soát tổng thể, phân tích động lực mới, cấu trúc đô thị, các chương trình và dự án chiến lược cần ưu tiên đầu tư…

PV

(0) Bình luận
Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP Hải Dương đến năm 2040
ss