Thắp hương tại từ đường Nguyễn Khuyến

06/03/2018 09:07

Mấy cái ao thu, người ta cũng lấp rồi /Ngõ trúc quanh co phá đi xây tường gạch /Cửa hàng sách mà không bày bán sách(*) /Ai biết cụ nghĩ gì sau làn khói hương bay...(**)

Mấy cái ao thu, người ta cũng lấp rồi
Ngõ trúc quanh co phá đi xây tường gạch
Cửa hàng sách mà không bày bán sách(*)
Ai biết cụ nghĩ gì sau làn khói hương bay...(**)

Chống gậy về làng, chối bỏ lũ quan Tây
Tiếng gậy trăm năm xưa, còn vang trong ngõ vắng
Kẻ làm quan khó nhất là ngay thẳng
Càng khó hơn là yêu nước thương dân

Chẳng ai ngồi câu, tựa gối ôm cần
Cá đông lạnh bán đầy ngoài chợ cóc…
Câu thơ đắm giữa biển đời khó nhọc
Ai biết cụ nghĩ gì, sau màu khói hương bay… 
--------------------------
(*) Nhiều cửa hàng sách nay chủ yếu bán đồ dùng học sinh, đồ chơi cho trẻ em, dụng cụ thể thao và du lịch
(**) Ảnh chân dung cụ Nguyễn Khuyến tại từ đường

​TRẦN NHUẬN MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thắp hương tại từ đường Nguyễn Khuyến
    ss