Tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công

22/02/2017 07:06

Mặc dù Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh có nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhưng hiệu quả chưa cao.Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hải Dương có tiến độ giải ngân chậm


Đẩy nhanh tốc độ thanh toán

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8-7-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016, KBNN tỉnh đã công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trên địa bàn. Thông qua đó, giúp các đơn vị nắm được tình hình thực hiện các dự án đầu tư do đơn vị quản lý, có biện pháp điều chỉnh phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn từng dự án. KBNN tỉnh cũng chủ động nắm bắt kịp thời những vướng mắc, nguyên nhân giải ngân chậm, báo cáo các cấp xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với 21 dự án chậm sử dụng vốn ngân sách địa phương. Điển hình như các dự án: đường gom quốc lộ 5 đoạn từ thị trấn Lai Cách đến khu công nghiệp Đại An; hạ tầng khu nuôi thủy sản tập trung xã Cẩm Hoàng, khu dân cư dịch vụ xã Lương Điền (do huyện Cẩm Giàng làm chủ đầu tư); đầu tư xây dựng Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Hải Dương và Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải Dương (do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư); cải tạo nâng cấp đường 191 N (Tứ Kỳ)...

Theo ông Nguyễn Hữu Y, Trưởng Phòng Kiểm soát chi KBNN tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 qua KBNN của tỉnh đã cơ bản hoàn thành. Đến ngày 31-1-2017, gần 1.164 tỷ đồng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đã được thanh toán, đạt 84% kế hoạch năm 2016. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung đã thanh toán 92,4%; các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đều đạt từ 92-99%. Vốn vay trái phiếu Chính phủ thanh toán đạt 64,4%, trong đó có vốn phát triển giao thông và thủy lợi đã hoàn thành kế hoạch; vốn xây dựng nông thôn mới đạt 96,5% kế hoạch. Vốn đầu tư chuyển tiếp từ năm 2015 cũng thanh toán được gần 73 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch...

Tiếp tục tháo gỡ


Mặc dù việc giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến tích cực, nhưng hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu do Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22-6-2010 của UBND tỉnh về việc "phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, các dự án đầu tư xây dựng công trình, chất lượng công trình xây dựng và các hoạt động xây dựng". Theo quyết định này, chủ tịch UBND TP Hải Dương và thị xã Chí Linh quản lý các dự án đầu tư xây dựng đến 7 tỷ đồng; chủ tịch các huyện quản lý các dự án đầu tư đến 5 tỷ đồng; cấp xã quản lý dự án đầu tư đến 1 tỷ đồng... Quyết định số 11 có nhiều nội dung không còn phù hợp thực tế và Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Đầu tư công. Vì vậy, nhiều chủ đầu tư cấp huyện và cấp xã phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án. Ngoài ra, việc thực hiện chưa nghiêm Thông tư số 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18-1-2016 hướng dẫn về kiểm soát vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, dự án muốn được bố trí vốn phải được duyệt trước ngày 1-11 năm trước nên vẫn phát sinh "giấy phép con". Bên cạnh đó, tiến độ của nhiều dự án chậm do năng lực triển khai thực hiện của chủ đầu tư yếu; công tác giải phóng mặt bằng, thi công chậm...

Nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ông Vũ Đức Trọng, Giám đốc KBNN tỉnh cho biết KBNN tỉnh sẽ cùng các ngành liên quan tham mưu để cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc trong cơ chế phân cấp quản lý đầu tư, thực hiện nghiêm Thông tư 08. KBNN tỉnh cũng sẽ đôn đốc, giám sát nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; tổ chức nghiệm thu ngay khi dự án, công trình có khối lượng hoàn thành.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công