Xây dựng Đảng - Chính quyền

Thanh Miện thực hiện tốt việc đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính

PV 16/11/2023 18:42

Chiều 16/11, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương giám sát công tác cải cách hành chính đối với Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện về công tác cải cách hành chính.

mttq(1).jpg
Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi giám sát người đứng đầu chính quyền huyện Thanh Miện về công tác cải cách hành chính

Đây là đơn vị đầu tiên được giám sát theo kế hoạch của Uỷ ban MTTQ tỉnh trong năm 2023 về công tác cải cách hành chính và là năm thứ hai Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát người đứng đầu một số đơn vị, địa phương về công tác cải cách hành chính.

Phát biểu tại buổi giám sát, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao công tác điều hành lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu chính quyền huyện Thanh Miện về công tác cải cách hành chính. Huyện luôn duy trì tốt việc kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương. Quan tâm đầu tư kinh phí, bố trí nhân lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tốt việc đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính…

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính tại địa phương còn gặp một số khó khăn như số hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn còn nhiều, tỷ lệ hồ sơ thủ tục được số hoá thành phần hồ sơ, kết quả hồ sơ tuy được cải thiện nhưng còn thấp; tỷ lệ thanh toán trực tuyến còn thấp…

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị huyện Thanh Miện cần tiếp tục rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế đoàn giám sát đã chỉ ra cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 của địa phương. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản liên quan công tác cải cách hành chính. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận “một cửa” cấp huyện, xã…

Năm 2022, huyện Thạnh Miện đứng thứ 6/12 huyện, thị xã, thành phố về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, tăng 1 bậc so với năm 2021.

PV
(0) Bình luận
Thanh Miện thực hiện tốt việc đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính