Tin tức

Thanh Hà thực hiện mô hình "Ngày thứ sáu không chờ"

MINH NGUYÊN 01/10/2023 08:00

Mô hình "Ngày thứ sáu không chờ" sẽ nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả hơn.

w_z4740756629511_2e7338490ee4a341987dd31db2e13b31(2).jpg
Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại xã Thanh Sơn (ảnh do cán bộ UBND huyện Thanh Hà cung cấp)

Bắt đầu từ tháng 10, huyện Thanh Hà thực hiện mô hình “Ngày thứ sáu không chờ” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có 14 thủ tục hành chính thuộc 4 lĩnh vực; cấp xã có 21 thủ tục hành chính thuộc 2 lĩnh vực được áp dụng thực hiện mô hình “Ngày thứ sáu không chờ”. Khi tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính vào thứ sáu hằng tuần, có đầy đủ hồ sơ sẽ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày, không để người dân phải chờ đợi. Riêng trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ 30 ngày thứ 6 thì buộc phải hẹn trả kết quả trước 9 giờ ngày làm việc tiếp theo.

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn bố trí lãnh đạo, sắp xếp cán bộ, công chức chuyên môn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bảo đảm thời gian nhanh nhất để trả kết quả cho người dân. Hằng tháng, hằng quý tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mô hình, gắn kết quả thực hiện với việc đánh giá thi đua tập thể, cá nhân thúc đẩy nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023...

MINH NGUYÊN
(0) Bình luận
Thanh Hà thực hiện mô hình "Ngày thứ sáu không chờ"