Thanh Hà thu ngân sách tăng 32,65%

22/06/2011 09:58

Một số chỉ tiêu thu đạt cao: thuế ngoài quốc doanh đạt 101,75%, thuphí, lệ phí đạt 251,33%, thu ngân sách 149,43%, thu khác tại các xã,thị trấn 201,6%, tiền sử dụng đất đạt 90% so với kế hoạch năm.

Theo Chi cục Thuế huyện Thanh Hà, 6 tháng đầu năm nay, thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt trên 65 tỷ đồng, tăng 32,65% so với cùng kỳ năm 2010 và đạt 81,48% kế hoạch năm. Một số chỉ tiêu thu đạt cao: thuế ngoài quốc doanh đạt 101,75%, thu phí, lệ phí đạt 251,33%, thu ngân sách 149,43%, thu khác tại các xã, thị trấn 201,6%, tiền sử dụng đất đạt 90% so với kế hoạch năm. Có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện đã tập trung tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế, công khai hoá thủ tục hành chính, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt dự án tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở, góp phần tăng thu ngân sách, xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế và nợ đọng tiền sử dụng đất. Huyện cũng thực hiện nhiều biện pháp nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu, đẩy mạnh hoạt động đối thoại, trao đổi với các đối tượng nộp thuế, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.


PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hà thu ngân sách tăng 32,65%
    ss