Thanh Hà sẽ thu hồi đất của 277 tổ chức, gia đình để cải tạo đường 390

24/08/2023 14:20

Huyện Thanh Hà đang tích cực tuyên truyền cho người dân có đất thu hồi đồng thuận, đoàn kết để thực hiện hiệu quả dự án, góp phần phát triển kinh tế địa phương. 


Đường 390 đoạn qua xã Thanh Cường đã xuống cấp nghiêm trọng

Để phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh, huyện Thanh Hà sẽ thu hồi hơn 61.000 m2 đất của 277 tổ chức, gia đình, cá nhân và đất công do UBND các xã Thanh Thủy, Thanh Quang, Thanh Cường quản lý.

Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện đang tích cực phối hợp các địa phương tổ chức họp với các gia đình, cá nhân có đất thu hồi, lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ. Tập trung thống kê tài sản, cây cối, hoa màu và tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Dự kiến đến tháng 2.2024 huyện Thanh Hà sẽ hoàn thành công tác thu hồi đất, bàn giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh có tổng chiều dài hơn 5 km (trong đó bao gồm cầu Hợp Thanh dài khoảng 374 m). Điểm đầu dự án tại km30+097 đường tỉnh 390 thuộc địa phận xã Thanh Thủy, điểm cuối tại km35+181,37 đường tỉnh 390 thuộc địa phận xã Thanh Cường.

MINH NGUYÊN(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hà sẽ thu hồi đất của 277 tổ chức, gia đình để cải tạo đường 390