Môi trường

Thanh Hà còn 9 bãi rác đang hoạt động

PV 17/01/2024 12:00

Huyện Thanh Hà chỉ còn 9 bãi rác đang hoạt động ở 5 xã: Thanh Sơn, Thanh Quang, Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập.

img_4864.jpeg
Huyện Thanh Hà có 22 điểm tập kết rác thải. Trong ảnh: Điểm tập kết rác thải tại xã Thanh Khê

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Hà, trên địa bàn huyện có 30 bãi chôn lấp rác, trong đó 20 bãi chôn lấp rác thải được UBND tỉnh đầu tư hỗ trợ kinh phí xây dựng, 10 bãi rác do UBND xã đầu tư. Trong này, có 21 bãi chôn lấp hiện đã dừng hoạt động, chỉ còn 9 bãi rác đang hoạt động ở 5 xã: Thanh Sơn, Thanh Quang, Thanh Hồng, Thanh Cường, Vĩnh Lập. Trong đó có bãi đã quá tải song địa phương chưa bố trí được địa điểm mới thay thế.

Huyện Thanh Hà hiện có 15 xã, thị trấn được thu gom, vận chuyển rác đến nhà máy để xử lý. Trên địa bàn huyện có 22 điểm tập kết rác, đa số vị trí các điểm tập kết là cải tạo một phần bãi chôn lấp cũ.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hà còn 9 bãi rác đang hoạt động