Tháng 11 sẽ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

26/09/2020 14:23

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 4991/KH-BNV ngày 23.9.2020 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020.


Dự kiến kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức diễn ra cuối tháng 11

Thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là cuối tháng 11.2020. Trong đó, lịch thi cụ thể sẽ do Hội đồng thi sắp xếp và thông báo.

Kế hoạch quy định đối tượng dự thi, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi, nội dung, hình thức, thời gian thi và việc miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính, giảng viên chính (hạng II) và thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

Trong đó, người trúng tuyển kỳ thi thăng hạng viên chức phải dự thi đủ các bài thi của các môn thi, trừ những môn được miễn thi theo quy định, có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên, các bài thi được chấm theo thang điểm 100.

Với đối tượng công chức, người trúng tuyển phải có kết quả điểm thi môn chuyên môn nghiệp vụ tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu.

Trong trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm thi bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng thì ưu tiêu lấy người trúng tuyển theo thứ tự: là nữ; là người dân tộc thiểu số; người dự tuyển là người nhiều tuổi hơn, người dự tuyển có thời gian công tác nhiều hơn…

Theo báo Người lao động

(0) Bình luận
Tháng 11 sẽ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức