Tập trung thu đúng, thu đủ ngân sách nhà nước

14/06/2014 10:49

Đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị ngành thuế cần tiếp tục bám sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để thu đúng, đủ ngân sách nhà nước.

Sáng 13 - 6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh để giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của tỉnh ước đạt 3.332 tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán trung ương giao, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2013. Một số khoản thu đạt khá so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ năm 2013 là: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 21,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 32,8%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 36,4%...

Trả lời các câu hỏi của đoàn giám sát về tình hình nợ đọng thuế của các doanh nghiệp, đại điện Cục Thuế tỉnh cho biết đã tích cực rà soát các khoản nợ đọng năm 2013 chuyển sang, tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ, tiền truy thu, tiền phạt thuế. Qua 5 tháng, Cục Thuế tỉnh đã thu hồi được 345 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng, trong đó có 200 tỷ đồng thu nợ của năm 2013 chuyển sang. Nhiều doanh nghiệp nợ kéo dài, đã áp dụng biện pháp cưỡng chế. Nhiều doanh nghiệp FDI đến từ Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông không phát sinh thuế, trong đó có trên 20 doanh nghiệp lỗ liên tục nhiều năm liền. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản gặp khó khăn đã ảnh hưởng đến số thu từ tiền sử dụng đất...

Đoàn giám sát cũng yêu cầu Cục Thuế tỉnh làm rõ tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Cục Thuế tỉnh cần dự báo, đánh giá những khoản có khả năng hụt thu, nhất là tiền sử dụng đất. Đoàn giám sát đề nghị ngành thuế từ nay đến cuối năm cần tiếp tục bám sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để thu đúng, đủ ngân sách nhà nước.

VỊ THỦY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập trung thu đúng, thu đủ ngân sách nhà nước
    ss