Y tế - Sức khỏe

Tăng 80 chỉ tiêu giường bệnh cho 4 cơ sở y tế

PHAN ANH - THÀNH CHUNG 16/11/2023 15:30

Việc tăng chỉ tiêu giường bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh là cần thiết, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

dsc_0730.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 (lần 5) về nội dung tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở y tế

Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 (lần 5) sáng 16/11, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào nội dung tờ trình của Sở Y tế về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2024 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế.

dsc_0783.jpeg
Đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 5)

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng kết luận thống nhất nội dung tờ trình của Sở Y tế về việc tăng 80 chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch năm 2024 cho 4 cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế. Việc tăng chỉ tiêu giường bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế là chính đáng, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh. Giao Sở Y tế phối hợp Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện nội dung tờ trình để UBND tỉnh trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Theo tờ trình của Sở Y tế, đến năm 2023, tỉnh Hải Dương đạt 32 giường bệnh/10.000 dân (không tính trạm y tế tuyến xã), trong đó số giường bệnh tại các cơ sở y tế công lập đạt 31,7 giường bệnh/10.000 dân. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, mục tiêu đến năm 2025, ngành y tế tỉnh phấn đấu đạt 36 giường bệnh/10.000 dân. Việc đề xuất tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2024 là phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực tiễn.

dsc_0688.jpeg
Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh phát biểu tại phiên họp

Sau khi phối hợp rà soát, căn cứ vào nhu cầu, công suất sử dụng giường bệnh của các cơ sở y tế, cơ sở vật chất, nhân lực, phương án tài chính, Sở Y tế đề nghị tăng 80 chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2024 cho 4 cơ sở khám, chữa bệnh. Cụ thể, tăng thêm 25 giường bệnh cho Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ và Thanh Miện mỗi đơn vị tăng thêm 20 giường bệnh; 15 giường bệnh cho Trung tâm Y tế huyện Nam Sách.

PHAN ANH - THÀNH CHUNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng 80 chỉ tiêu giường bệnh cho 4 cơ sở y tế