Tạm giữ lại 10% dự toán chi thường xuyên của 8 tháng

03/06/2015 10:57

Sở Tài chính vừa hướng dẫn các đơn vị xác định kinh phí tạm giữ 10% dự toán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm 2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng và UBND tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị khối tỉnh; các cấp ngân sách gồm ngân sách huyện, thành phố, thị xã; ngân sách xã, phường, thị trấn trong tỉnh được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015 tạm giữ lại 10% chi thường xuyên theo từng lĩnh vực chi; 10% chi thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc gia bố trí cho các nhiệm vụ chi cho đoàn đi nước ngoài, hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, tham quan, học tập kinh nghiệm...

Số kinh phí trên được giữ lại tại Kho bạc Nhà nước nơi các đơn vị dự toán thực hiện giao dịch. Đến cuối năm 2015, sau khi có sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Sở Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện xử lý nguồn kinh phí này.

Sở Tài chính yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán khối tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí lại các nhiệm vụ chi thường xuyên trong phạm vi dự toán còn lại, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đã được giao đầu năm. Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả theo hướng bảo đảm nguồn thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và chính sách an sinh xã hội; thực hiện nghiêm quy định không mua xe công; chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách; thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu...; hạn chế bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết, cấp bách.


VỊ THỦY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạm giữ lại 10% dự toán chi thường xuyên của 8 tháng
    ss